GEOWEB

Vitajte

Vitajte na stránke nadšencov geografie, geodézie, mapovania a kartografie.

Vytvorila som túto webovú stránku pre mojich žiakov, aby som im mohla sprostredkovať rôzne výučbové materiály. 

Čo tu nájdeš? 

Človek vidí vo svete to, čo nosí vo svojom srdci.“ 

          ( Johann Wolfgang von Goethe)

ZAUJÍMAVOSTI

RELAX